16. Yıl

ETK / KVKK / İYS Hakkında Çözümlerimiz:

izinliSMS servisi, ETK ve KVKK mevzuatlarına uygun olarak alınan izinlerin dijital ortamda toplanmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan bir servistir.

retSMS servisi, abonelerin göndermiş olduğu ret bildirimlerinin dijital ortamda toplanmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan bir servistir.

Dijital ortamda izinlerin alınması yanında datanın İYS'ye aktarılması, anonimleştirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde 3. kişilerle paylaşılması ve benzeri tüm ihtiyaçlarınız karşılanmaktadır.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK)

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK), Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

KVKK Uyumlu Açık Rıza Yönetimi

6563 Sayılı Kanun, kişisel verilerin korunması ile ilgili özel bir hüküm içermektedir. Düzenlemeye göre Hizmet Sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar 6563 Sayılı Kanun kapsamında yaptıkları işlemler sebebiyle elde ettikleri kişisel verileri güvenle saklamak zorundalar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, müşterilerinizin farklı kanallardan topladığınız kişisel bilgilerini neden topladığınız, nerede tuttuğunuz ve kimle paylaştığınız konusunda aydınlatmanızı, açık rızalarını almanızı ve gerektiğinde tüm bu veri işleme sürecini ispatlamanızı ister. Tüm bu süreci izinliSMS servisimiz üzerinden kolayca kanuna uygun olarak yönetebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak;

Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS Kayıt Süreci

Hizmet sağlayıcıların ticari elektronik ileti onaylarını İYS sistemlerine aktarabilmeleri için İYS kayıt ve sözleşme imza süreçlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

İYS Ön Kayıt

İYS Paket Seçimi

İYS Sözleşme Süreci

Mevcut İzinli Datanın İYS'ye Aktarılması

İYS Servisinin Kullanılmaya Başlanması

image
image

Hemen Formu Doldurun

Başvuru Formu